Covid-19

Vi følger naturligvis Schæferhundeklubbens samt de danske myndigheders anbefalinger og restriktioner ifm. Coronavirus/Covid-19.

https://www.schaeferhund.dk/

https://coronasmitte.dk/regler

Der kan derfor i perioder være nedsat aktivitet.

Indkaldelse – Ordinær generalforsamling Mandag 13-02-2023 kl. 19.00 Kreds 29 Tølløse – Sønderstrupvej 28, 4340 Tølløse
Dagsorden:
 
A. Valg af dirigent
B. Valg af stemmetællere
C. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
D. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
E. Indkomne forslag
F. Valg:
     1. Valg af kredsformand
     2.Valg af kredsrepræsentanter
     3. Valg af 2 suppleanter
     4. Valg af revisor
      5. Valg af revisorsuppleant
G. Eventuelt
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.