Forside

 • Indkaldelse til generalforsamling 2021
  Generalforsamling 2021 afholdes lørdag den 13. marts 2021 kl. 14.00 i klubhuset Sønderstrupvej 28, 4340 Tølløse.

  COVID-19: Generalforsamlingen vil blive afholdt udendørs, så husk varmt tøj.

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
  4. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
  5. Formanden for BHU’s beretning
  6. Indkomne forslag
   Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest fredag den 5. februar 2021 kl. 23.59
  7. Valg
   1. Formand – Claus Max Hansen (Genopstiller ikke)
   2. Næstformand for 1 år – Jens Ostenfeldt Hyldvang (Genopstiller ikke)
   3. Medlem – Leif Jørgensen
   4. 2 suppleanter til bestyrelsen
   5. Revisor – Gorm Christensen
   6. 2 repræsentanter til hovedklubbens repræsentantskabsmøde

  8. Eventuelt

  Bemærk: Du kan blive bedt om at vise gyldigt medlemsbevis ved deltagelse i afstemninger.

Covid-19

Vi følger naturligvis Schæferhundeklubbens samt de danske myndigheders anbefalinger og restriktioner ifm. Coronavirus/Covid-19.

https://www.schaeferhund.dk/

https://coronasmitte.dk/regler

Der vil derfor være nedsat aktivitet og i perioder helt lukket for hundetræning i kredsen.