Hundetræning

OBS!  **  Vi tilbyder pt. ikke hundetræningshold.  **

Bemærk af træningspladsen er lejet ud til SBH fredage fra kl. 15.00 – 22.00.

Alle hunderacer er velkomne.

Dog undtaget racer der iflg. hundeloven er forbudte i Danmark samt krydsninger af disse. Se mere: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx

Træningsgebyrer:

12 mdr. Selvtræning Kreds 29 medlemmer  kr. 800
6 mdr. Selvtræning Kreds 29 medlemmer  kr. 550
12 mdr. Selvtræning ikke medlem af Kreds 29  kr.1000
6 mdr. Selvtræning ikke medlem af Kreds 29  kr. 650
Gæstetræning pr. gang kr. 50

Pensionist- samt ungdomsmedlemmer får 50% rabat på ovenstående priser. Medlems status er gældende på betalingstidspunktet og dokumentation skal fremsendes på forlangende.

Gebyrerne kan indbetales til kredsens konto:

Reg. nr. 9570
Kontonr. 13048525

Bemærk nyt kontonr.

Husk tydelig angivelse af navn på indbetaler.

For selvtrænere gælder flg. retningslinier.

For yderligere oplysninger kontakt:
Leif Jørgensen på mobil 4070 2876
eller pr. mail: formandbhu@kreds29.dk