Kategorier
Arkiv

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020 afholdes lørdag den 8. februar 2020 kl. 11.00 i klubhuset Sønderstrupvej 28, 4340 Tølløse.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
 4. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
 5. Formanden for BHU’s beretning
 6. Indkomne forslag
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest fredag den 31. januar 2020 kl. 23.59
 7. Valg
  1. Næstformand – Jens O. Hyldvang
  2. Kasserer – Lene B. Hansen (genopstiller ikke)
  3. Medlem – Finn Bertelsen (genopstiller ikke)
  4. 2 suppleanter til bestyrelsen
  5. Revisor – Margit Jensen (genopstiller ikke)
  6. 2 repræsentanter til hovedklubbens repræsentantskabsmøde
 8. Eventuelt

Bemærk: Du kan blive bedt om at vise gyldigt medlemsbevis ved deltagelse i afstemninger.