Træningsbane

Træningsbane

Category : Nyheder

Kære Kreds 29 medlemmer.

Det er nu besluttet, at kredsen kan beholde træningspladsen på Sønderstrupvej 😊

Kommunalbestyrelsen i Holbæk besluttede sidste onsdag at friholde den ene hektar jord, kredsen bruger som træningsplads fra folkeskovrejsningen, og Hurra for det!

Bestyrelsen indkalder til medlemsmøde sidst i november, og håber på, at mange vil møde op og drøfte kredsens fremtid 🙂🐾🐾

Hilsen Bestyrelsen i Kreds 29 – Merete, Lene og Benny.